ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Всеки закупен от ХРОНОТАЙМ ЕООД часовник има гаранция за период от две (2) години от датата на покупката, oсвен в случаите, при които в гаранционната карта е посочен по-дълъг срок.

Гаранционният сервиз за различните марки часовници се извършва от мрежа оторизирани сервизни партньори на ХРОНОТАЙМ ЕООД.

Гаранцията покрива всички дефекти, свързани с механизма и коректната работа на часовника. При възникване на проблем с някой от тези елементи, ХРОНОТАЙМ ЕООД ще отстрани повредата за собствена сметка.

В обхвата на гаранцията не попадат:

  • общо износване в резултат на обичайната употреба, включително, но не само на – стъкло, каса, каишка, верига, закопчалка, др.;
  • повреди в резултат на неправилна експлоатация, небрежност и злополуки, включително падане или удар върху твърди повърхности;
  • изгубени или повредени скъпоценни камъни или декоративни елементи вкл. надраскване;
  • проникване на вода вследствие на съхранение или употреба на часовника във влажна среда, при несъобразяване с нивата на водоустойчивост и/или поради неправилна употреба (незавита коронка, незавит заден капак, изхабено уплътнение, др.);
  • смяна на изтощена батерия след изтичане на 6 месеца от датата на покупка на часовника;

Ремонтите или обслужването, извършени от трети страни без изрично писмено съгласие и разрешение от ХРОНОТАЙМ ЕООД, автоматично правят гаранцията невалидна. В този случай поправката на всякакви настоящи или бъдещи повреди става отговорност на купувача.

Някои от часовниците се предлагат с валидна оригинална гаранция от съответния производител.
Ако часовник попада в тази категория и възникне необходимост от гаранционна интервенция, моля, уведомете ХРОНОТАЙМ ЕООД и ние ще ви посъветваме дали да изпратите часовника си директно на представител производителя или ние ще поемем грижата за обслужването му.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че е необходим гаранционен ремонт за вашия часовник.